Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, Vol. 47, 2A, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC TRƢNG CỦA LASER BÁN DẪN CÔNG SUẤT CAO PHẢN HỒI PHÂN BỐ PHÁT XẠ VÙNG HỒNG NGOẠI GẦN ỨNG DỤNG BƠM LASER RẮN PHA TẠP YTTERBIUM

Nguyễn Thanh Phương

Tóm tắt


 Để xây dựng các hệ laser rắn có pha tạp Ytterbium, laser bơm cần có bước sóng nằm trong vùng 976 nm và có khả năng dịch chuyển bước sóng. Laser phản hồi phân bố (laser DFB) là một lựa chọn tốt cho ứng dụng này do đáp ứng được các yêu cầu trên đồng thời có cấu tạo gọn nhỏ. Do đó, việc khảo sát các tính chất quang điện, tính chất phổ và phân bố không gian trường xa của laser DFB là rất cần thiết nhằm cung cấp thông tin một cách đầy đủ và chính xác nhất cho các ứng dụng. 

Toàn văn: PDF