Chi tiết về Tác giả

Sáng, Trần Văn

 • S. 1(78) (2010) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Các phương diện văn hóa của địa danh ở Thừa Thiên Huế/Cultural Denotation of Geographical Names of Thừa Thiên Huế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(81) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Cách phiên chuyển địa danh từ tiếng Pa Cô, Ta Ôi ở Thừa Thiên Huế sang tiếng Việt/How to Transliterate Toponym in Pacoh and Taoih Languages into Vietnamese
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(61) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Thế giới sắc màu trong ca dao/The colour-world in folk songs (Research on the system of Vietnamese words denoting colours)
  Tóm tắt