Chi tiết về Tác giả

Chi, Nguyễn Huệ

 • S. 9(107) (2013) - TRAO ĐỔI
  Sách Việt kiệu thư trong con mắt giới sử học đương đại (Nhân những băn khoăn của ông Hồ Bạch Thảo, cũng nhân tin sắp thành lập Viện Khổng Tử ở Việt Nam)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9(107) (2013) - TRAO ĐỔI
  Thêm một đoạn kết vào bài viết về sách Việt kiệu thư/An additional ending to the article on Việt kiệu thư
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3-4 (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Giai nhân kỳ ngộ diễn ca, một thể nghiệm mới của Phan Châu Trinh về truyện thơ lục bát/Giai nhân kỳ ngộ diễn ca, a new experimentation of  Phan Châu Trinh on six-eight meter epic poetry
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3-4 (2014) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Trần Tung, một gương mặt lạ trong làng thơ thiền thời Lý-Trần/Trần Tung, a strange figure in Zen poetry under the Lý-Trần Dynasties
  Tóm tắt  PDF