Chi tiết về Tác giả

Phương, Nguyễn

  • S. 1(108) (2014) - TƯ LIỆU
    Những sai lầm của Đại Việt sử ký toàn thư/Mistakes in the Đại Việt sử ký toàn thư (Complete annals of Đại Việt)
    Tóm tắt  PDF
  • S. 5(112) (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Đà lịch sử.../Momentum of history...
    Tóm tắt  PDF