Chi tiết về Tác giả

Lộc, Dương Hoàng

  • S. 1(99) (2013) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Tìm hiểu văn học dân gian về Phật giáo ở Bình Dương/Studying of Buddhism folk literature in Bình Dương
    Tóm tắt  PDF
  • S. 2(100) (2013) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Một số nét chính về quá trình hình thành và phát triển cộng đồng ngư dân ven biển Bến Tre/Some typical features about the period of forming and developing Bến Tre coastal fishing community
    Tóm tắt  PDF