Chi tiết về Tác giả

Thuân, Đinh Khắc

 • S. 8(125) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Văn bia thời Trần: Vấn đề văn bản và giá trị tư liệu / Stelae in the Trần Dynasty: Basic issues and documentary value
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(132) (2016) - TƯ LIỆU
  Ấn đền Trần nhìn từ tư liệu Hán Nôm.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(145) (2018) - TƯ LIỆU
  Thư tịch Hán Nôm về Đinh Tiên Hoàng và nhà Đinh./Sino-Nôm documents on King Đinh Tiên Hoàng and the Đinh Dynasty.
  Tóm tắt  PDF