Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan hệ thương mại Anh - Liên minh Châu Âu trong bối cảnh Brexit: Thực trạng và triển vọng

BÙI VIỆT HƯNG

Tóm tắt


Quan hệ thương mại giữa Anh và Liên minh Châu Âu (EU) trong bối cảnh Brexit không có nhiều biến động đáng kể. EU hiện vẫn là đối tác thương mại chủ yếu, chiếm 50% tổng kim ngạch trong xuất nhập khẩu của Anh. Quan hệ thương mại giữa hai bên được xem là bất đối xứng, khi mà EU với 27 quốc gia thành viên có tiềm lực kinh tế, thương mại, đầu tư lớn và Anh có tiềm lực kinh tế nhỏ hơn. Tuy nhiên, Anh là nền kinh tế lớn, có kim ngạch thương mại với các quốc gia chủ chốt trong EU cao, do vậy tác động của Brexit đến thương mại của Anh và EU là như nhau. Một số mô hình thương mại đưa ra áp dụng cho giai đoạn hậu Brexit đều cho thấy những tác động khác nhau. Song, để giảm thiểu tác động tiêu cực, khai thác tốt hơn những lợi thế trong thương mại đang là một giải pháp mà Chính phủ Anh phải thực hiện trong giai đoạn đàm phán với EU.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238