Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 23, S. 03 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CHO TRẺ MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Lê Thị Phượng Huỳnh

Tóm tắt


Chăm sóc sức khỏe ban đầu đạt hiệu quả là mục tiêu quan trọng trong công tác giáo dục toàn diện cho trẻ trong trường mầm non. Để trẻ có sức khỏe vui chơi và học tập, trường mầm non cần tích cực quan tâm, chăm sóc và có những biện pháp phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho trẻ.  Bài viết dưới đây trình bày thực trạng quản lý hoạt động phòng chống dịch bệnh cho trẻ mầm non trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương