Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 3, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá cảm nhận của khách hàng về chất lượng cung cấp dịch vụ phẫu thuật nội soi bằng robot tại bệnh viện Bình Dân năm 2019

Võ Trần Xuân Đào, Vũ Thị Hoàng Lan

Tóm tắt


Mục tiêu: Chất lượng dịch vụ là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của bệnh viện, góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu của bệnh viện, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách hàng. Nghiên cứu nhằm mô tả cảm nhận của khách hàng về chất lượng cung cấp dịch vụ phẫu thuật nội soi bằng Robot và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện Bình Dân, năm 2019.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả kết hợp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính, sử dụng mô hình SERVPERF với 5 thành tố cấu thành chất lượng dịch vụ.

Kết quả: Kết quả đánh giá cảm nhận của khách hàng về chất lượng cung cấp dịch vụ phẫu thuật nội soi bằng Robot tại Bệnh viện Bình Dân theo thang đo SERVPERF đạt 4,24 ± 0,041 điểm. Điểm trung bình các khía cạnh sự đảm bảo, sự tin cậy, phương tiện hữu hình, sự đáp ứng, sự cảm thông có điểm trung bình lần lượt là 4,45; 4,36; 4,16; 4,12; 4,10 điểm. Không tìm thấy mối liên quan giữa các yếu tố về nhân khẩu học của đối tượng nghiên cứu và điểm trung bình cảm nhận trong nghiên cứu này.

Kết luận: nghiên cứu khuyến nghị lãnh đạo bệnh viện thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng dựa vào các khía cạnh có kết quả điểm cảm nhận dưới mức điểm trung bình chung. Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông y tế để khách hàng ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận và có nhiều sự lựa chọn về các loại hình dịch vụ tân tiến